LedarCoaching

Känner du igen dig?

✅ Känner du dig ensam i din roll som ledare?

✅ Behöver du någon utifrån att prata med?

✅ Är du stressad, sover du dåligt under perioder, hinner du inte träna?

✅ Har du svårt att vara ledig på helgen och även om du inte jobbar så tänker du på jobb?

✅ Har du inte rätt person på rätt plats som gör rätt saker?

✅ Gör du massor av arbetsuppgifter som du inte är bäst på för att du inte har rätt kompetens omkring dig?

✅ Har du otydliga mål och framför allt får du inte med dig dina medarbetare på målen?

✅ Vet du om att du gör för mycket själv eftersom du tror att det går snabbast och för att du är dålig på att delegera?

✅ Är du ofta irriterad och frånvarande när du ska umgås med familj och vänner?

De ledare som kommer till mig svarar ja på några eller alla av ovanstående frågor och vi börjar alltid med att sortera och prioritera i det som är mest akut. 

De ledare som kommer till mig svarar ja på några eller alla av ovanstående frågor och vi börjar alltid med att sortera och prioritera i det som är mest akut. 

Vi sätter mål för coachperioden och vi gör analyser för att ta reda på hur du kommunicerar och vilka dina styrkor är.

Malin Dohlwitz, VD, Business-& LedarCoach

Hur går det till?

Vi sätter mål inom områdena Business • Ledarskap • Välmående och alla dessa områden påverkar varandra. 

Har du ett högt välmående är du en bättre ledare och din verksamhet når målen mycket enklare och snabbare.

Vi jobbar med att ta reda på vad du är bäst på och där du har din största talang och ser sedan till att du gör mer av det och delegerar det du inte är så bra på till personer som är bäst på det du är dålig på. Så skapar du ditt dreamteam.

Vi sätter mål och delmål på kort och lång sikt så att du har en färdplan långt efter att vi är klara med coachingen.

Jag skräddarsyr coachingen efter det du behöver och du får uppgifter efter varje coachmöte som har med din verksamhet och vardag att göra.

Är du villig att genomföra de förändringar du vet att verksamheten behöver göra för att nå ännu bättre resultat i form av ökad omsättning, minskade kostnader, ökad effektivitet, ökad trivsel och sammanhållning?

Då kan du förvänta dig att få resultat inom de områden vi sätter mål inom. Du kan också förvänta dig ett högt välmående, mindre stress, mer tid för nära och kära.

Det finns olika nivåer att jobba på:

Det börjar alltid med att du som ledare av företaget tar coaching för att utveckla ditt ledarskap. Ibland räcker det med att du tar coaching för att nå dit du vill och det gör vi relativt snabbt.

Vill du ha hjälp att få med dig din organisation jobbar vi med att identifiera dina medarbetares styrkor och vad de är bäst på och organiserar företaget efter det. 

Vi har workshops där dina nyckelpersoner eller hela organisationen är med.

Jag coachar också medledare och säljare när det behövs.

Jag är med och rekryterar nya medarbetare så att du får rätt kompetens och rätt profil på en gång.

Mitt mål är att det ni investerar i det jobb jag gör ska betala tillbaka sig inom några veckor max några månader så ekonomi och försäljning är alltid ett viktigt fokus i min coaching.

Feedback

"När jag och Malin började vårt samarbete hade jag precis tillträtt som VD på en kommunikationsbyrå. Företaget hade flertalet utmaningar med vikande lönsamhet och uppsägningar som följd. Jag hade stora krav på mig att vända en nedåtgående trend med röda siffror. 

Malin hjälpte mig att hitta en riktning genom att fokusera på mina styrkor och genom att rekrytera nyckelpersoner som kompletterade mig. Mitt ledarskap handlar mer om coachning än traditionell och hierarkisk styrning och det är inte alltid lätt att leda på ett nytt sätt men även då fanns Malin med och trodde på mig. 

Mitt team vände ett negativt resultat till svarta siffror på ett och ett halvt år och när jag gick på föräldraledighet och lämnade över företaget till min vikarie så var det en hälsosam organisation med rätt person på rätt plats och med långsiktiga kunder som trodde på oss.

Med Malins hjälp fick jag upp energin genom att bland annat börja träna mer regelbundet och intensivt men också genom jag kunde ringa Malin mellan coachsamtalen när jag kände mig låg eller behövde råd i en specifik fråga. 

Hon finns där och peppar på ett sätt som känns genuint och äkta. Hon har också lärt mig att man emellanåt måste vara tuff och rak och inte rädd för att exponera elefanten i rummet.När jag var på min andra föräldraledighet kände jag att jag var klar efter 10 år i olika positioner på mitt förra företag. Jag blev erbjuden ett nytt VD-jobb och det var då naturligt att förhandla in ledarskapscoachning med Malin som en del av mitt nya avtal. 

Min nya tjänst innebär helt andra utmaningar, men det är precis lika värdefullt nu att ha Malin vid min sida. Att vara ledare för ett företag kan vara mycket ensamt och jag kan varmt rekommendera hennes tjänster till alla som befinner sig i en liknande sits."

Cecilia Bernard VD

Feedback

"Under ett års tid har jag haft förmånen att coachas av Malin i min roll som säljchef på ett internationellt datalagringsföretag som omsätter ca 1 miljard i Sverige. Att utgå från mina styrkor och bygga vidare på dem som ledare har varit avgörande för mitt teams framgångar under året. 

Vi har nått långt över säljbudget, varit bäst i Europa och vi kommer att stå på scenen på vår årliga säljkonferens i Las Vegas. 

Malin har hjälpt mig att växa professionellt som ledare och även privat.Jag upplever att jag idag har lättare att fatta beslut och har en betydligt klarare bild av hur jag ska kanalisera min energi. 

Jag fortsätter att jobba vidare med CoachPower även i år och ser fram emot att bli utmanad av Malin!"

Charlotte Bovin, Säljchef

Feedback

”När jag anlitade Malin som ledarcoach i maj 2019 hade jag precis gjort mig av med flera höga chefer som var felrekryterade samtidigt som vi förlorade vår största kund. Vi hade ett minusresultat på 7 miljoner och jag kämpade som en galning för att vända på företaget.

Vi började med att sätta målet att ha ett plusresultat för kommande år och jag satte min ekonomiavdelning att få ordning på månadsrapporter och struktur. Samtidigt gjorde vi en plan för min egen del att ta hand om mitt välmående då jag hade jobbat dag och natt under en för lång period för att rädda mitt företag. 

Ganska snabbt fick jag upp energin och kunde börja ta bättre beslut vilket innebar att avsluta några anställningar till samt få rätt person på rätt plats.

7 månader efter att vi startat vårt samarbete hade vi gått från 7 miljoner minus till ett plusresultat på 114.000 sek. Det hade aldrig gått utan Malin som inte bara är en duktig ledarcoach utan också en väldigt duktig företagsekonom. 

Hon visste hur jag skulle kravställa ekonomiavdelningen för att få ordning på ekonomin. Året efter hade vi ett plusresultat på 2,2 miljoner och en omsättning på 107 miljoner trots det utmanande ”Coronaåret”.

Sofia VD Partihandel & livsmedel

NÅGRA AV MINA KUNDER

Malin Dohlwitz-StrindlundVD, Business-& LedarCoach

malin@malindohlwitz.se • 0708 73 35 54

Hon har sedan 1997 framgångsrik coachat och tränat tiotusentals ledare, entreprenörer, toppoli­tiker, chefer, säljare, medarbetare & deras organisationer runt om i Europa samt i USA.

Malin har en Fil kand i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Hon har genomför ett stort antal föreläsningar, utvecklingsprogram, ledarträningar och coachuppdrag i form av BusinessCoaching, RehabCoaching, ChefsCoaching för individer och i grupp. Malin är en av grundarna till CoachPower Sweden AB, GrowthPower Holding AB och författare till ledar­skapsboken ”Tuff kärlek – för ledare"

KONTAKT

CoachPower Sweden AB • malindohlwitz.se

Solövägen 9

139 50 Värmdö

malin@malindohlwitz.se

0708-73 35 54

UPPGIFTER

Org nr 556584-4544

VAT SE556584454401

BG 5895-4066

IBAN: SE19 8000 0832 7976 4377 2556

BIC: SWEDSESS

Denna webbplats är INTE en del av webbplatsen YouTube, Google eller META på något sätt. META (FACEBOOK) är ett varumärke som tillhör META Inc. YOUTUBE är ett varumärke som tillhör GOOGLE Inc.